ด่วน..เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO) เป็นพนักงานประจำในสังกัดธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในโซนพื้นที่ ภูเก็ต,พังงา,ปราจีนบุรี,สระแก้ว,กระบี่,ตรัง

งาน งานใหม่ ด่วน..เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO) เป็นพนักงานประจำในสังกัดธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในโซนพื้นที่ ภูเก็ต,พังงา,ปราจีนบุรี,สระแก้ว,กระบี่,ตรัง

ภาคใต้ – บริษัทในกลุ่มสนับสนุนงานของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการด้านการสรรหาและการจัดการด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทในเครือ สวัสดิการ – ค่าล่วงเวลา – โบนัสประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตำแหน่ง : ด่วน..เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO) เป็นพนักงานประจำในสังกัดธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในโซนพื้นที่ ภูเก็ต,พังงา,ปราจีนบุรี,สระแก้ว,กระบี่,ตรัง รายละเอียดของงาน บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา บริการรับฝ…ศัย , รถยนต์ , การศึกษาต่อ , บรรเทาทุกข์ , คอมพิวเตอร์ · เงินช่วยเหลือ : คลอดบุตร , การศึกษาบุตร , ประสบอัคคีภัย , ลาออก(ตามหลักเกณฑ์) · เงินประโยชน์ทดแทน : เสียชีวิต , ฌาปนกิจสงเคราะห์ · เงินชดเชย : เกษียณอายุ(55 ปีขึ้นไป) สถานที่ปฏิบัติงาน ภาคกลางสมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,นครปฐม,สุพรรณบรี,อ่างทอง หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 80 อัตรา N/A คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 29 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี GPA. 2.50 ขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ มีบุคลิกภาพดี มีใจ…

7 November 2015 | 11:36 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments