ด่วน เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

รับสมัครงาน หางาน ด่วน เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

อำเภอเมืองพิจิตร, จังหวัดพิจิตร – ตามประสบการณ์ วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียด : ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาและเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติผู้สมัคร : เพษหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย…์ วิธีการรับสมัครงาน : สมัครผ่าน SchoolJob ( ) ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน • สมัครผ่าน SchoolJob • สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน ต้องเข้ามาติดต่อสมัครงานด้วยตนเองที่ฝ่ายรับสมัครที่โรงเรียน ในระหว่างวันและเวลาราชการหรือส่งเอกสารสมัครงาน: 1) สำเนาบัตรประชาชน 2) สำเนาผลการเรียน/วุฒิการศึกษา 3) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว มาได้ที่โรงเรียนตามที่อยู่ข้าง ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน : ครูบี 056 612 991 ชื่อโรงเรียน : ที่อยู่ : เลขที่ 51/9 ซอย – ถนน เลียบบึงสีใฟ…

19 November 2016 | 6:04 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments