ด่วน*_พนักงานชั่วคราว – รับ-ส่ง เอกสาร, ธุรการ ( 2 ตำแหน่ง)

สมัครงาน มองหางาน ด่วน*_พนักงานชั่วคราว – รับ-ส่ง เอกสาร, ธุรการ ( 2 ตำแหน่ง)

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) – กรุงเทพฯ – พอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ตามหลักเกณฑ์การกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) ที่ คปภ.กำหนดมากถึง 1,165% (ข้อมูลการเงิน ณ 30 มิ.ย. 58) ) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,750 ล้านบาท โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 45% *ด่วน*_พนักงานชั่วคราว – รับ-ส่ง เอกสาร, ธุรการ ( 2 ตำแหน่ง) – รับ-ส่งเอกสาร – จัดเตรียมต้อนรับผู้ติดต่อบริษัท อัตรา : 2 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ : สวัสดิการสำหรับพนักงานประจำ : – ประกันชีวิต – ประกันอุบัต…บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ถือกำเนิดขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต และเติมเต็มความมั่นใจในธุรกิจโดยเชื่อมั่นในหลักการแห่งการเป็นบริษัทประกันภัยคุณภาพ ที่ดำเนินกิจการอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความมั่นคง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล เราดำรงความมั่นคงอย่างยั่งยืนมากกว่า 87 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีดัชนีอัตราส่วนความเพียง…

16 July 2017 | 7:32 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments