ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ QMR (ระยอง)

สมัครงาน งานว่าง ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ QMR (ระยอง)

จังหวัดระยอง – กลุ่มธุรกิจสมาพันธ์ ต้องการรับสมัครบุคคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายกิจการ ของบริษัทในเครือ ภายใต้การบริหารโดยระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร(TQM)มาปรับใช้กับการทำงานภายใน ซึ่งจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และต้นทุนการทำงานต่ำกว่าคู่แข่ง บริษัท พร้อมที่จะให้โอกาสพนักงานทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของ(ร่วมถือหุ้น)ในบริษัทใหม่ๆ เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานและเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกัน อย่างยั่งยืน ตำแหน่ง : ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ QMR (ระยอง) รายละเอียดของงาน 1. บริหารควบคุมพัฒนาระ…ะหนวยงานภายนอกอื่นๆ ตามมาตรฐานที่กําหนด 6. ทบทวน และผลักดันการพัฒนาความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อัตรา เงินเดือน 1 ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร ป.ตรี – สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านควบคุมระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 และ TQM โดยตรง มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงานดี สามารถถ่ายทอด-ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพแก่พนักงานในองค์กรได้ ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยอง สา…

14 November 2015 | 11:56 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments