ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถยนต์/ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถจักรยานยนต์ พื้นที่เชียงราย,อยุธยา,สระบุรี,พะเยา,ลพบุรี

งาน งานใหม่ ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถยนต์/ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถจักรยานยนต์ พื้นที่เชียงราย,อยุธยา,สระบุรี,พะเยา,ลพบุรี

กรุงศรี ออโต้ – จังหวัดสมุทรสงคราม – ิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้มีความถูกต้องครบถ้วน -ตรวจสอบที่พักอาศัย/ที่ทำงานของผู้เช่าซื้อ/ผู้ค้ำประกัน พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูลและแผนที่อย่างชัดเจน -สร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีกับทีมขายของดีลเลอร์และลูกค้าได้ อัตรา : หลายอัตรา เงินเดือน : – คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อนุปริญญา ขึ้นไป 2. มีประสบการณ์ด้านการเสนอสินเชื่อ / การขายสินค้าและบริการ หรือ นักศึกษาจบใหม่ที่สนใจงานขาย 3. มีทักษะในการขาย การเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการบริหารเวลา 4…. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ MS Office 5. มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง พร้อมใบอนุญาตขับขี่ 6. สามารถจัดหาบุคคลค้ำประกันได้ หมายเหตุ : ข้อมุลเพิ่มเติม • รายได้ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงาน • รับประกันรายได้ขั้นต่ำในระยะเวลา 3 เดือนแรกของการปฏิบัติงาน • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เรียนรู้การทำงานตามหลักสููตรและร่วมปฏิบัติงานจริงกับทีมขายมืออาชีพ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารด้านการขายของกรุงศรี ออโต้ ต่อไป สถานที่ปฏิบัติงาน : พะเยา จังหวัด : สมุทร…

29 June 2017 | 7:50 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments