ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถยนต์/ ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

หางาน ค้นหางาน ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถยนต์/ ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร – ประจำปี สิทธิประโยชน์เงินกู้ และเงินช่วยเหลือต่าง ๆ การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม เครื่องแบบพนักงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง) *สวัสดิการข้างต้นสำหรับตำแหน่งพนักงานประจำเท่านั้น* ตำแหน่ง : ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถยนต์/ ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดของงาน ให้บริการทำสัญญา, วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้มีความถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบที่พักอาศัย/ ที่ทำงาน ของผู้เช่าซื้อ/ ผู้ค้ำประกัน พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูลและแผนที่อย่างชัดเจน สร้างความสัมพันธ์ท…ี่ดีกับทีมขายของดีลเลอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม รายได้ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงาน รับประกันรายได้ขั้นต่ำในระยะเวลา3 เดือนแรกของการปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เรียนรู้การทำงานตามหลักสูตรและร่วมปฏิบัติงานจริงกับทีมขายมืออาชีพเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารด้านการขายของกรุงศรี ออโต้ ต่อไป สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกำแพงเพชร อัตรา หลายอัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร อนุปริญญา หรือ สูงกว่า มีประสบการณ์ด้านการเสนอสินเชื่อ / การขายสินค้าและบริการ หรือ นักศึกษาจบใหม่ที่สนใจงานขาย มีทักษ…

17 November 2017 | 11:55 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments