ตำแหน่งผู้ช่วยการเงิน-ธุรการ (FINANCE AND ADMIN OFFICER ASSISTANT)

หางาน งานใหม่ ตำแหน่งผู้ช่วยการเงิน-ธุรการ (FINANCE AND ADMIN OFFICER ASSISTANT)

กรุงเทพฯ – ตำแหน่งผู้ช่วยการเงิน-ธุรการ (FINANCE AND ADMIN OFFICER ASSISTANT) มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรเอกชนเพื่อการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ต้องการรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยการเงิน – ธุรการ ( Finance and Admin Officer Assistant) ประจำสำนักงานมูลนิธิ ที่กรุงเทพฯ ความรับผิดชอบ * ตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงิน ทำทะเบียนคุมเช็ค และสินทรัพย์ของมูลนิธิฯ ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน ในงานการเงินและธุรการ ของสำนักงาน และโครงการของมูลนิธิฯ ช่วยประสานงานกับผู้ประสานงานโครงการ…ของมูลนิธิฯ ช่วยประสานงานกับธนาคาร สำนักงานประกันสังคม และกรมสรรพากร ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน ในการจัดทำเอกสารการเงิน เพื่อเสนอแหล่งทุน บรรทัดฐานการคัดเลือก * มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน มีทักษะในการประสานงานดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel มีความสามารถในการทำงานกรณีเร่งด่วน คุณสมบัติ จบปวช. ปวส. ปริญญาตรี(การเงิน การบัญชี) เงื่อนไข * เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ มีประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ…

18 October 2017 | 6:49 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments