ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รับสมัครงาน หางานใหม่ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรมเจ้าท่า – สัมพันธวงศ์, สัมพันธวงศ์, กรุงเทพฯ – ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพฯ – งานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไป เพื่อถ่ายทอด ความรู้ ความชำนาญด้านงานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ – ประสานงานในระดับกอง กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือ และร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ ต่อการทำงานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สา…้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า หัวข้อ “JOB ข่าวสอบออนไลน์ หรือ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ติดต่อ : – โทรศัพท์ : 0-22331311-8 ตู้ ปณ. 1199 สายด่วน 1199 (ตลอด 24 ชั่วโมง) แฟกซ์ : 0-2238-3017 เว็บไซต์ :…

20 August 2018 | 7:50 am งาน หางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments