ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานเสริมสร้างความสามารถบุคคล

งาน งานว่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานเสริมสร้างความสามารถบุคคล

กรุงเทพฯ – ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานเสริมสร้างความสามารถบุคคล รายละเอียดบริษัท (ไทย) : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง รายละเอียดงาน : ลักษณะงาน : งานประจำ คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง -ระดับปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ไม่น้อยกว่า 2 ปี -ระดับปริญญาโท ต้องมีปร…ะสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ไม่น้อยกว่า 1 ปี และอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ -มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office -หากมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร วิธีการสมัคร (ไทย) : สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th หรือ http://www.baacapplicant.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กร…

23 May 2016 | 7:59 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments