ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติงานวางแผนกำลังคน

หางาน หางานใหม่ ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติงานวางแผนกำลังคน

กรุงเทพฯ – ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติงานวางแผนกำลังคน รายละเอียดบริษัท (ไทย) : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง รายละเอียดงาน : ลักษณะงาน : งานประจำ คุณสมบัติ : -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านการบริหารงานบุคคล บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การจัดการทั่วไป จิตวิทยา การวัดผล วิจัยการศึกษา เศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึก ษา…ที่ ก.พ. รับรอง -มีประสบการณ์ในงานทรัพยากรมนุษย์ ระดับปริญญาตรีประสบการณืไม่ต่ำกว่า 3 ปี ระดับปริญญาโทประสบการณืไม่ต่ำกว่า 1 ปี -มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร วิธีการสมัคร (ไทย) : สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th หรือ http://www.baacapplicant.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีมีข้อสงสัยเ…

10 January 2017 | 5:40 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments