ตำแหน่ง พนักงานใช้เครื่องกล 1 สังกัด การไฟฟ้านครหลวง (เขตมีนบุรี, เขตธนบุรี, เขตสามเสน)

งาน งานว่าง ตำแหน่ง พนักงานใช้เครื่องกล 1 สังกัด การไฟฟ้านครหลวง (เขตมีนบุรี, เขตธนบุรี, เขตสามเสน)

การไฟฟ้านครหลวง – คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพฯ – วัฒนา, กรุงเทพฯ – การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 124 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง พนักงานใช้เครื่องกล 1 สังกัด การไฟฟ้านครหลวง (เขตมีนบุรี, เขตธนบุรี, เขตสามเสน) ลักษณะปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การขับยานพาหนะ การใช้และควบคุมเครื่องมือกล หรือยานพาหนะที่ติดตั้งเครื่องมือกล เพื่อสนับสนุนแ…ละอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านระบบจำหน่าย อัตรา : 5 อัตรา เงินเดือน : อัตราเงินเดือน 11,350 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 2. เพศชาย 3. ตาไม่บอดสี 4. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 (ปฏิบัติงานขับรถยนต์/ใช้เครื่องมือกลยานยนต์) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ถ้ามีใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือลำน้ำชั้นที่ 2 จากกรมเจ้าท่าและมีประกาศนียบัตรงานใช้เครื่องจักรยนต์ ชั้นที่ 2 จากกรมเจ้าท่า (ปฏิบัติงานใช้เครื่องมือกลเรือ…

17 August 2018 | 6:49 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments