ตำแหน่ง Internal Program Auditor

หางาน ค้นหางาน ตำแหน่ง Internal Program Auditor

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย – วัฒนา, กรุงเทพฯ – คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพฯ – มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศล ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในสังคม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่ง Internal Program Auditor อัตรา : 9 เงินเดือน : – คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ รัฐศาสตร์ พัฒนาชุมชน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ได้ดี 2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านองค์กรพัฒนาเอกชนอย่าง…น้อย 2 ปี 3. สามารถดำเนินงานจัดการข้อมูล งานเอกสาร บริหารงบประมาณได้ 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานและอินเตอร์เน็ตได้ดี 5. หากมีประสบการณ์ด้านงานต่อต้านการค้ามนุษย์ หรือการบริหารจัดการโครงการขนาดเล็กถึงกลาง ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน : – จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : สนใจติดต่อหรือส่งประวัติของท่านมาที่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (แผนกบริหารงานบุคคล) หรืออีเมลไปที่ bundit_moonsathan@wvi.org และ arnon_suansri@wvi.org มูลนิธิศุภนิมิตแห่งป…

31 May 2017 | 7:59 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments