ที่ปรึกษาการบริหารทรัพย์ลูกค้าบุคคลพิเศษ – พัทยา,ภูเก็ต และสมุทรสาคร

หางาน กำลังหางาน ที่ปรึกษาการบริหารทรัพย์ลูกค้าบุคคลพิเศษ – พัทยา,ภูเก็ต และสมุทรสาคร

ไทย – The KASIKORNBANK Public Company Limited , Thailand’s leading financial service conglomerate, is now offering you a unique opportunity to grow and prosper. If you have a willingness to make sacrifices for the good of the team, are an energetic, proactive and highly qualified individual, then you have all the attributes required to enjoy a successful career with us. Don’t let this opportunity pass you by. ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาการบริหารทรัพย์ลูกค้าบุคคลพิเศษ – พัทยา,ภูเก็ต และสมุทรสาคร รา…ยละเอียดของงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ขยายฐานลูกค้ากลุ่มลูกค้าบุคคลรายได้สูง โดยนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ บริการต่าง ๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของเขตการบริการและการขายของธนาคารทั่วประเทศ สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี,พัทยานครปฐม,อยุธยา และสมุทรสาคร หลายจังหวัด คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา GPA. ไม่ต่ำกว่า 2.50 และระดับปริญญาโท GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีประสบการณ์ด้านงานขายหรือม…

3 October 2015 | 10:32 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments