ที่ปรึกษางานบริการ (สาขาราชบุรี)

รับสมัครงาน ค้นหางาน ที่ปรึกษางานบริการ (สาขาราชบุรี)

บริษัท อีซูซุตั้งเซียฮวดนครปฐม จำกัด – จังหวัดราชบุรี – เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ และรถบรรทุกอีซูซุ’เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ และรถบรรทุกอีซูซุ ที่ปรึกษางานบริการ (สาขาราชบุรี) 2 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 01 ต.ค. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ๏ ต้อนรับลูกค้าด้วยความสุภาพและทำการตรวจสอบสภาพรถยนต์เบื้องต้น ๏ รับแจ้งซ่อมและบันทึกความต้องการของลูกค้าลงในเอกสารให้สมบูรณ์ ๏ ตอบปัญหาเชิงเทคนิครถยนต์เบื้องต้น และชี้แจงรายละเอียดการรับประกันหลังงานซ่อมให้กับลูกค้าทรา…บ ๏ ทำการประเมินเวลานัดส่งมอบ , ประเมินค่าใช้จ่ายและแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ โดยต้องประเมินให้ใกล้เคียงกับความจริง ๏ ส่งต่อใบแจ้งซ่อมไปยังหัวหน้าช่างเพื่อดำเนินการงานซ่อม ๏ ติดตามความคืบหน้างานซ่อมที่ใกล้ถึงเวลานัดส่งมอบ. ๏ สอบถามความยินยอมจากลูกค้าเมื่อมีงานซ่อมเพิ่มเติม โดยให้ชี้แจงรายละเอียดให้ลูกค้าอนุมัติก่อนดำเนินการซ่อม ๏ แจ้งลูกค้าให้ทราบเมื่องานซ่อมเสร็จ พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดงานซ่อมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ๏ ให้ข้อมูลสำหรับการเข้ารับบริการครั้งถัดไป รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก…

1 October 2015 | 10:27 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments