ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ รับสมัคร ผู้จัดการแผนกฝึกหัด ประจำ นครราชสีมา/สีคิ้ว/พิจิตร

รับสมัครงาน หางาน ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ รับสมัคร ผู้จัดการแผนกฝึกหัด ประจำ นครราชสีมา/สีคิ้ว/พิจิตร

ตำบลสีคิ้ว, อำเภอสีคิ้ว, จังหวัดนครราชสีมา – Tops Supermarket สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 40,000 บาท 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ชุดยูนิฟอร์ม 4. ค่าช่วยเหลือค่าเดินทางวันละ 45 บาท 5. ค่านั่งเครื่องวันละ 25 บาท 6. ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี 7. ประกันชีวิต ตำแหน่ง : ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ รับสมัคร ผู้จัดการแผนกฝึกหัด ประจำ นครราชสีมา/สีคิ้ว/พิจิตร รายละเอียดของงาน 1. บริหารจัดการยอดขายของแผนกให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. บริหารรอบการทำงานของพนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการของแผนก 3. เตรียมพร้อมพนักงานให้เพียงพอต่อก…ารทำงานเมื่อเกิดความต้องการเร่งด่วน 4. ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายและบริหารยอดสูญเสียของแผนกให้มีน้อยที่สุด 5. จัดเตรียมสินค้าของแผนกให้เพียงพอแก่ความต้องการของลูกค้า 6. ควบคุม Stock ของสาขาให้เพียงพอต่อการขายและบริหาร Stock ให้มียอดคงค้างน้อยที่สุด 7. ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดนครราชสีมา อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการค้าปลีก 1-5 ปี มีประสบการณ์หัวหน้างานมา 2-5 ปี สำหรับต…

9 February 2017 | 11:58 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments