ธนพิริยะ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

รับสมัครงาน งาน หางานใหม่ ธนพิริยะ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มาหาชน) – อำเภอเวียงป่าเป้า, จังหวัดเชียงราย – 1. พนักงานแคชเชียร์ ประจำสาขาโฮลเซล จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาเวียงป่าเป้า จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาหอนาฬิา จำนวน 2 อัตรา ประจำสาขาแม่ฟ้าหลวง จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ – เพศหญิง – อายุ 22 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป – มีอธัยาศัยดี – มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน – สามารถทำงานเป็นทีมได้ – สามารถเข้างานเป็นกะได้ – มีใจรับงานบริการ 2. พนักงานจัดออเดอร์ จำนวน 3 อัตรา ประจำสำนักงานใหญ่ คุณสมบัติ – เพศชาย/หญิง – อายุ 20 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป – มีอธัยาศัยดี – มีคว…ามรับผิดชอบ ขยัน อดทน วิธีสมัคร 1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ ธนพิริยะทุกสาขา หอนาฬิกา,ศรีทรายมูล,ป่าก่อ,เด่นห้า,บ้านดู่,แม่สาย,ห้วยไคร้,แม่จัน,พาน,เวียงป่าเป้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. 2. สมัครด้วยตนเองได้ที่ ธนพิริยะสำนักงานใหญ่ ดอยเขาควาย ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ติดต่อสอบถาม 661 ม.24 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 086-4282112 053-756484-33 เอกสารประกอบการสมัคร 1. รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 60 วัน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4…

10 January 2016 | 8:58 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments