ธุรการด้านเอกสารและประสานงานด้านก่อสร้าง 1 ตำแหน่ง ด่วน

งาน หางาน ธุรการด้านเอกสารและประสานงานด้านก่อสร้าง 1 ตำแหน่ง ด่วน

บริษัท ไพศาล อินเตอร์เนชั่นแนล สวิทช์เกียร์ จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท ไพศาล อินเตอร์เนชั่นแนล สวิทช์เกียร์ จำกัด รับเหมาก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ 1. ธุรการด้านเอกสารและประสานงานด้านก่อสร้าง 1 ตำแหน่ง ด่วน! ตำแหน่งธุรการเอกสารและประสานงาน 1.จัดเตรียมเอกสารบริษัท+พิมพ์จดหมายและเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายและจัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี ทุกสิ้นเดือน 2. ด้านจัดซื้อ..ติดต่อขอราคา+เจรจาต่อรองราคา+เปิดใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง+สรุปต้นทุนและค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ(แยกโครงการ)Update ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานก่อสร้าง(ท…ุกโครงการ)เพื่อจัดเตรียมสั่งซื้อวัสดุส่งเข้าหน้างาน ตำแหน่ง วิศวกรก่อสร้าง 1. ประมาณราคาก่อสร้าง+คำนวณBOQ+ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อตามBOQ+ประสานงานก่อสร้างระหว่างไซด์งานกับสำนักงาน อัตรา : 1 เงินเดือน : – คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ตำแหน่ง ธุรการ/ประสานงานงานจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง 2. 1. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงานธุรการเอกสาร+จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3. 2. ปีประสบการณ์ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 4. 3. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้และทำงานล่วงเวลาได้ 5. 4. สามารถทำงานนอกสถานที่ หรือ ต่าง…

10 June 2017 | 7:58 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments