ธุรการทั่วไป ประจำหน่วยงาน Thai Obayashi

รับสมัครงาน งานใหม่ ธุรการทั่วไป ประจำหน่วยงาน Thai Obayashi

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด – วัฒนา, กรุงเทพฯ – คลองเตย, กรุงเทพฯ – บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทในเครือ Thai Obayashi Corp., Ltd. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานบริหารอาคารสูง, รับบริการดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน และงานระบบอื่น ๆ ในอาคารทุกประเภท ธุรการทั่วไป ประจำหน่วยงาน Thai Obayashi – จัดทำ payment Voucher ส่งสำนักใหญ่ – ทำรายงาน Monthly Report ประจำเดือน – ตรวจ Work Report ของพนักงานในหน่วยงาน – ตรวจสอบและนำส่งค่าจอดรถภายในอาคาร – รับ work Order จากลูกค้า – อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา 2 เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป สวัสดิการ ปร…ะกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี ชุดยูนิฟอร์ม ตรวจสุขภาพประจำปี งานเลี้ยงประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี โสด ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2. จบการศึกษา ปวช. – ปวส. สาขาบัญชี,การจัดการ,คอมพิวเตอร์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีความคล่องตัวสูง สามารถทำงานล่วงเวลาได้ 4. มีประสบการณ์ งานธุรการ บัญชี หรือ ธุรการบุคคล หรือ ธุรการทั่วไปไม่น้อยกว่า 1 ปี 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี สถานที่ปฏิบัติงาน คล…

23 September 2015 | 3:39 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments