ธุรการทั่วไป (ภาษาจีน)

สมัครงาน กำลังหางาน ธุรการทั่วไป (ภาษาจีน)

บริษัท เจ แอนด์ คิว อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท เจ แอนด์ คิว อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้า โดยออกสื่อโฆษณาโทรทัศน์ ธุรการทั่วไป (ภาษาจีน) ดูแลประสานงานงานธุระการ , ดูแลเอกสาร, จัดเก็บเอกสาร, ติดตามงาน ที่ได้รับมอบหมาย, ประสานงานกับองค์กรภายนอกเพ่อนัดหมายเวลา อัตรา : 1 เงินเดือน : 15000 สวัสดิการ : เงินเดือน, ระกันสังคม , โบนัส คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญา ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ 2. มีความรับผิดชอบต่องาน 3. สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงาน 4. ตรงต่อเวลา 5. ทำงานละเอียดรอบครอบ 6. เรียนรู้เร็ว… 7. ประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี 8. สามารถทำงานได้ตามกำหนดการ 9. แก้ไขบัญหาได้เร็ว สถานที่ปฏิบัติงาน : ตลาดสัมเพ็ง 2 ถนนกาญจนาภิเษก บางแค จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : Email: JQINTERNATIONAL17@gmail.com หรือโทร : 089-669-6946, 098-749-0857 บริษัท เจ แอนด์ คิว อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 55/114 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 ติดต่อ : คุณภัควัน กาญจนาแสงเพชร โทรศัพท์ : 089-669-6946…

3 September 2017 | 3:34 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments