ธุรการบัญชี/การเงิน ประจำสาขา วิภาวดี

สมัครงาน งานใหม่ ธุรการบัญชี/การเงิน ประจำสาขา วิภาวดี

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) – คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพฯ – วัฒนา, กรุงเทพฯ – ราในตำแหน่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ ธุรการบัญชี/การเงิน ประจำสาขา วิภาวดี ให้บริการลูกค้า / ตัวแทน หรือผู้มาติดต่อ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจ ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งบันทึก รวบรวม สรุป ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานต่าง ๆ อัตรา : 1 เงินเดือน : 13,500 สวัสดิการ : รายได้ประจำ ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานภายนอก ค่ารักษาพยาบาล , ค่าทันตกรรม เงินรางวัล (โบนัสประจำปี) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตกลุ่ม เครื่องแบบพนักงาน เงินช…่วยเหลือพนักงานด้านอื่น ๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี 2. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง 3. มีใจรักงานบริการ ชอบเรียนรู้ 4. บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ทักษะในการสื่อสารดี 5. ปฏิบัติงานวันเสาร์ได้ 6. สามารถเดินทางไปปฏิบัิติงานในสาขาอื่นที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันเป็นครั้งคราวได้ สถานที่ปฏิบัติงาน : วิภาวดี จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : – ติดต่อคุณวรรณา หรือ คุณมณฑา ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น…

30 May 2017 | 5:08 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments