ธุรการประจำออฟฟิศและพนักงานประจำออฟฟิศทั่วไป ด่วน พัทยา

งาน หางานใหม่ ธุรการประจำออฟฟิศและพนักงานประจำออฟฟิศทั่วไป ด่วน พัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – 👉🏻ธุรการประจำออฟฟิศและพนักงานออฟฟิศทั่วไป คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี จบการศึกษาระดับม6. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 2.มีความอดทนในการทำงาน ซื่อสัตย์ สุจริต 3.บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ 4.ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ ใช้งาน MS Office ได้ดี 5.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 6.เคยทำงานด้านเอกสารมาก่อน 7.ติดต่อประสานงาน สื่อสาร รวมถึงติดต่อกับส่วนงานราชการต่างๆ ได้ 8. สนใจและตั้งใจเรียนรู้งาน วันและเวลาในการทำงาน: จันทร์-เสาร์ 8.30-19.00 น. หยุดวันอาทิตย…สมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip…

6 April 2017 | 6:50 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments