ธุรการประจำอาคาร (กรีเน่คอนโด สุทธิสาร) ด่วนมาก

สมัครงาน งานว่าง ธุรการประจำอาคาร (กรีเน่คอนโด สุทธิสาร) ด่วนมาก

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตส จำกัด และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นผู้ก่อสร้างโครงการต่างๆ บริษัทฯ มีความต้องการบุคลกรที่มีความสามารถ มีศักยภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เข้าทำงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ธุรการประจำอาคาร (กรีเน่คอนโด สุทธิสาร) ด่วนมาก! – จัดทำเอกสารรายงานการประชุมสามัญ -ติดตามการจัดเก็บค่าใช้จ่าย และรับเรื่องร้องเรียน เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาให้กับลูกบ้าน -จัดทำ-จัดเก็บเอกสารทะเบียนลูกบ้าน -ประชาสัมพันธ์/จัดก…ิจกรรมสัมพันธ์ อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ 1. โบนัสประจำปี 2. ประกันสังคม 3. เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ 4. พักร้อน และอื่นๆ ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารชุดอย่างน้อย 1-2 ปี 4. มีความรู้-ความเข้าใจในด้ารการจัดทำเอกสาร และสรุปค่าใช้จ่ายทางบัญชี 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี รักงานบริการ 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สถ…

11 September 2015 | 7:38 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments