ธุรการประสานงานฝ่ายบุคคล ประจำอาคาร All Season (BTS เพลินจิต)

รับสมัครงาน งานใหม่ ธุรการประสานงานฝ่ายบุคคล ประจำอาคาร All Season (BTS เพลินจิต)

ปทุมวัน, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – ปราศจากปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนบุคคลากรอีกต่อไป ธุรการประสานงานฝ่ายบุคคล ประจำอาคาร All Season (BTS เพลินจิต) – ดูแลและประสานงานกับพนักงานของบริษัท เกี่ยวกับการแจ้งเรื่องอบรมหลักสูตรพัฒนา – รวบรวมรายชื่อ ดูแลการประชุม ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ของพนักงาน เช่น ค่ารถ, ค่าน้ำมัน, ค่าเดินทางไปสัมนา ฯลฯ – งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย – ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ (8.30 – 17.30 น.) – ทำงานประจำอาคาร all Season (BTS เพลินจิต) – สัญญาจ้าง 6 เดือน (มีการต่อสัญญาจ้างและปรับประจำ) **ต้องมี…ประสบการณ์ด้านธุรการหรือประสานงานมาก่อน 1 ปีขึ้นไป** อัตรา : หลายอัตรา เงินเดือน : 12,000 – 15,000 (ตามประสบการณ์) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิงเท่านั้น 2. อายุระหว่าง 24 – 30 ปี 3. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 4. มีความละเอียด รอบคอบ ชอบงานด้านเอกสารและประสานงาน 5. สามารถใช้ MS.Office, E-Mail รับ – ส่ง ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี 6. ***สัมภาษณ์พร้อมทราบผลและเริ่มงานทันที*** หมายเหตุ : หางาน ธุรการ,หางาน ประสานงาน,หางาน ออฟฟิศ,หางาน ธุรการฝ่ายบุคคล,หางาน ด่วนมาก,หางาน ปทุมวัน,หางาน เพลินจิต…

12 April 2019 | 7:21 am งาน หางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments