ธุรการประสานงานโครงการ

รับสมัครงาน ค้นหางาน ธุรการประสานงานโครงการ

จังหวัดนนทบุรี – ธุรการประสานงานโครงการ ที่ ในพื้นที่ นนทบุรี Scope of work จัดทำใบเสนอราคาเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านไอที จัดทำใบวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน จัดซื้อ จัดจ้าง สำหรับงานโครงการ เตรียมเอกสารนำส่งบัญชีสิ้นเดือน ควบคุม ดูแล เบิก จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ให้กับช่าง…

13 September 2015 | 7:43 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments