ธุรการประสานงาน ประจำอาคาร All Season (12,000 – 15,000)

งาน กำลังหางาน ธุรการประสานงาน ประจำอาคาร All Season (12,000 – 15,000)

ปทุมวัน, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – หาบุคลากรจำนวนมากในเวลาอันสั้น และพนักงานที่มีอัตราการเข้าและออกจากงานสูง เช่น พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ พนักงานขายทางโทรศัพท์ พนักงานขายตรง หรือ พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ในนามของบริษัท PRTR MASS RECRUIT นี้เรามั่นใจในประสบการณ์อันยาวนานกว่า 19 ปีในธุรกิจการสรรหาบุคลากร ว่าจะสามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเราจะมุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของลูกค้าในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยปราศจากปัญห…าในเรื่องของการขาดแคลนบุคคลากรอีกต่อไป ธุรการประสานงาน ประจำอาคาร All Season (12,000 – 15,000) – ดูแลการประสานงานซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า, เครื่องถ่ายเอกสาร, ระบบโทรศัพท์ ฯลฯ – ควบคุมดูแลการจองใช้งานรถยนต์ส่วนกลาง เช่น ตารางการขอใช้รถยนต์, ตารางการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง – ประสานงานในการสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดเตรียมอุปกรณ์ห้องประชุม เช่น การจัดเตรียมอุปกรณ์ประชุมทางโทรศัพท์ ฯลฯ – ควบคุมสต๊อคการเบิกจ่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน – ประสานงานในการ…

14 July 2018 | 7:44 am งาน มองหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments