ธุรการฝ่ายการตลาดและโฆษณา / Advertising Admin

รับสมัครงาน หางาน ธุรการฝ่ายการตลาดและโฆษณา / Advertising Admin

บริษัท รุ่งกิจ พาร์ทเซ็นเตอร์ จำกัด – ตลิ่งชัน, ตลิ่งชัน, กรุงเทพฯ – ทวีวัฒนา, ทวีวัฒนา, กรุงเทพฯ – และการเจริญเติบโตอย่างมืออาชีพของบริษัท ธุรการฝ่ายการตลาดและโฆษณา / Advertising Admin – หน้าที่หลัก ดูแลสื่อการขายของบริษัท เช่น จัดทำแคตตาล็อค/ใบปลิว/ใบเสนอราคา/ป้ายไวนิล และอื่นๆ – เมื่อมิสินค้าเข้าใหม่ มีหน้าที่ถ่ายรูป จัดเก็บ และอัพเดทสินค้าใหม่ๆลงแคตาล็อค -ออกแบบแคตาล็อค เวปไซด์ โบรชัวร์ ใบปลิว ป้าย shelf สินค้า packaging และสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ – หน้าที่อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย อัตรา 1 เงินเดือน 10000+ สวัสดิการ – เงินเดือน – โบนัส – ประกันสังคม – ขึ้นเงินเดือนประจำปี (ตามผลการทำงาน…/ผลประกอบการ) – กินเลี้ยงประจำปี / ท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบการ) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 27 ปีไม่เกิน 40 ปี 2. .ช้โปรแกรม AI, Illustrator, Photoshop ได้ จะพิจรณาเป็นพิเศษ 3. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีมาก ใช้โปรแกรม Power Point, Word, Excel และโปรแกรมอื่นๆ ได้อย่างดี 4. ผู้มีประสบการณ์การทำงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 5. ขยัน อดทน กระตือรือร้น 6. สินค้าของบริษัท เป็นอะไหล่ จึงต้องการผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ และใฝ่รู้เป็นอย่างสูง 7. เงินเดือน+โบนัส 8. ไม่รับเด็กจบใหม่ หรือ ไม่ม…

9 February 2017 | 6:37 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments