ธุรการฝ่ายบุคคล(วุฒิ ปวช.ปวส.เท่านั้น)

รับสมัครงาน งานใหม่ ธุรการฝ่ายบุคคล(วุฒิ ปวช.ปวส.เท่านั้น)

ไทย – สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท ส่งใบสมัครทางอีเมล์ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สาขา เชียงใหม่ ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/เครื่องใช้ไฟฟ้า ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2538 จำนวนพนักงาน : มากกว่า 200 คน ลักษณะธุรกิจ เป็นบริษัทที่พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์สำเร็จรูป, พัฒนาด้านเว็ปไซต์ ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท “หากคุณคือคนที่มีคว…1.สรรหาบุคลากร 2.ทำสัญญาจ้างงาน / จัดทำข้อมูลต่างๆ ในระบบ HRMi 3.จัดทำแบบฟอร์ม ประกาศต่าง ๆ ของฝ่ายบุคคล 4.ดูแลการลงเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย 5.งานประกันสังคมแจ้งเข้า-ออกพนักงาน 6.จัดฝึกอบรมปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ประสานงานฝึกอบรมภายในและภายนอก และเก็บบันทึกประวัติ 7.ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในคู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่มีในบริษัท **รับพิจารณาแค่ วุฒิปวช.และ ปวส.เท่านั้น** ทำงานจันทร์-ศุกร์ สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส ชุดพนักงาน ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันอุบัติเห…

26 January 2017 | 11:54 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments