ธุรการสนาม (ประจำไซร์งานบุรีรัมย์)

สมัครงาน หางานใหม่ ธุรการสนาม (ประจำไซร์งานบุรีรัมย์)

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด – จังหวัดบุรีรัมย์ – รงงานแห่งใหม่ สาขา 2 เพื่อขยายฐานและกำลังการผลิต ซึ่งโรงงานดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2557 ธุรการสนาม (ประจำไซร์งานบุรีรัมย์) รวบรวมข้อมูลความคืบหน้างานและรายงานความคืบหน้าแต่ละวัน จัดพิมพ์งานเอกสาร ออกใบขออนุมัติสั่งซื้อ PR เข้าระบบการสั่งซื้อ จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ จัดทำรายงานการประชุม Site งาน จัดเตรียมเอกสารขออนุญาตต่างๆ ให้กับวิศวกร ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ จัดทำรายงานจัดซื้อของหน่วยงาน และรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานในด้าน…บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด บริษัท ชาญนครวิศกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยนายชาญชัย ธรรมรัตโนทัย ภาตใต้ชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สถาปัตย์” ในปี พ.ศ. 2511โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อซ่อมถังน้ำมัน และงานซ่อมอื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ.2519 ได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด” มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท และได้ขยายธุรกิจให้ครอบคลุมกิจการผลผลิตถังน้ำมัน กิจการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน และกิจการก่อสร้างประเภทอื่นๆ การเติบโตของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได…

23 February 2017 | 7:43 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments