ธุรการสนาม(Site Admin)

รับสมัครงาน งานว่าง ธุรการสนาม(Site Admin)

ไทย – บริษัทรับเหมางานะบบไฟฟ้า ประปา แอร์ สวัสดิการ 1.กองทุนประกันสังคม 2.กองทุนทดแทน 3.ประกันภัยกลุ่ม 4.ประกันสุขภาพ 5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6.เสื้อโปโล 2 ตัวต่อปี 7.เสื้อแจ็คเก็ต 1 ตัวต่อปี 8.ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่ากันดารสำหรับพนักงานปฎิบัติงานต่างจังหวัด 9.ท่องเที่ยวประจำปี ตำแหน่ง : ธุรการสนาม(Site Admin) รายละเอียดของงาน 1.รวบรวมจัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มในการใช้งานที่จำเป็นให้กับพนักงานโครงการ 2.รวบรวมบันทึกรายงานประจำวัน,เอกสารส่งขออนุมัติและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีหน้าท…านสำหรับผู้ที่ต้องใช้งานหรือตามทีผู้จัดการโครงการระบุไว้ 7.ควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการทั้งหมด และตรวจสอบความครบถ้วน สถานที่ปฏิบัติงาน นครราชสีมา,ชลบุรี,ระยอง,กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,อุตรดิตถ์ หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี สาขางานเลขานุการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการหรืองานธุรการเอกสารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดีและใช้จด…

19 February 2017 | 11:56 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments