ธุรการสโตร์

สมัครงาน ค้นหางาน ธุรการสโตร์

บริษัท จีโนลร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด – จังหวัดสมุทรสาคร – บริษัท จีโนลร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เราเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ธุรการสโตร์ 1.ดูแลงานด้านทรัพย์สินบริษัทฯ 2.รับผิดชอบดูแลควบคุมการเบิกและรับเครื่องมือและวัสดุก่อสร้าง 3.ตรวจรับวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร 4.ตรวจสอบคุณภาพ การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ 5.ควบคุมดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร และดูแซ่อมบำรุงรักษา 6.การรายงานสภาพการใช้งาน 7. ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อสั่งซื้อวัสดุและเครื่องมือก่อสร้างที่ต้องใช้ในการทำงานของคนงาน 8. รับผิดชอบงานอื่น ๆ… ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 2 เงินเดือน : N/A สวัสดิการ : ชุดฟอร์มบริษัท ค่าเช่าบ้าน ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา บางตำแหน่ง โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ/โบนัสไซต์ ปรับเงินเดือน จัดท่องเที่ยวบริษัท งานเลี้ยงปีใหม่ เงินพิเศษตามความสามารถและความขยันต่อเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1. มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบคลังสินค้า หรือด้านธุรกิจก่อสร้างเป็นอย่างดี 2. 2. มีความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง 3. 3. มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถทำงานร่วมกับผ…

19 June 2018 | 6:51 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments