ธุรการสโตร์

รับสมัครงาน กำลังหางาน ธุรการสโตร์

จังหวัดระยอง – รายละเอียดของงาน 1. จัดทำเอกสาร/รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบ 2. ประสานงานในการรับ-ส่งชิ้นงานและเอกสารทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 3. จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ 4. รับเรื่องร้องเรียนปัญหาระบบสาธารณูปโภคภายในบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งติดตามผลการแก้ไขปัญหานั้นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 25-35 ปี ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ในงานสโตร์/ คลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, MS… Excel ได้ มีที่พักอาศัยในอำเภอเมืองระยอง สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิต AIA ประกันสุขภาพ AIA ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA เครื่องแบบ ชุดหมี และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เงินช่วยงานมงคลสมรส งานฌาปนกิจ งานอุปสมบท กองทุนเงินกู้สวัสดิการ ทุนการศึกษาบุตร ตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมบริษัทฯ อาทิ งานเลี้ยงปีใหม่ งานกีฬาสี งานทำบุญบริษัทฯ เป็นต้น ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ฯลฯ Salary : (Negotiable) Job Type : Full-time, Internship…

28 August 2015 | 6:36 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments