ธุรการอาวุโส

งาน กำลังหางาน ธุรการอาวุโส

บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด – จังหวัดสงขลา – ผู้ประกอบการ บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด สถานที่ทำงาน อ.จะนะ จังหวัดสงขลา ประเภทงาน งานเต็มเวลา การศึกษา ปริญญาตรี เพศ ไม่ระบุ ประสบการณ์ 3 – 5 ปี อัตรา 1 ตำแหน่ง เงินเดือน สามารถต่อรองได้ สาขาอาชีพ งานธุรการ / เลขานุการ >> ธุรการ / การจัดการทั่วไป ประเภทธุรกิจ ธุรกิจพลังงาน ลงประกาศ 16 ก.ค. 2558 ธุรการอาวุโส รายละเอียดงาน – รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาบุคลากร และการบริหารงานบุคคล – การคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ การเจรจาต่อรอง การดำเนินการจัดซื้อ – กำ…หนดแผนงานของฝ่ายจัดซื้อ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ – การควบคุมดูแลอาคารสถานที่และงานยานพาหนะ งานความปลอดภัย ความสะอาด การรับส่งเอกสาร การต้อนรับ และงานธุรการราชการ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ – ดูแลการเบิกจ่าย สวัสดิการต่างๆ ของพนักงานให้เป็นไปกฎระเบียบของบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร – ปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป – เพศชาย หรือหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป – มีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี – มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง – มีความรู้พื้นฐานทางด้านการบัญชี สวัสดิการ…

17 July 2015 | 7:33 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments