ธุรการ/เครื่องชั่ง (ชุมพร)

งาน งานใหม่ ธุรการ/เครื่องชั่ง (ชุมพร)

ตำบลครน, อำเภอสวี, จังหวัดชุมพร – ามรู้ความสามารถจำนวนมาก เพื่อมาร่วมงานกับทีมงานของเรา ทั้งที่โรงงานที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร,โรงบรรจุที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ – ชุดยูนิฟอร์ม – ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน – ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม. – บ้านพักพนักงาน (เฉพาะโรงงานจังหวัดชุมพร) – เงินช่วยเหลือค่าอาหาร – ซื้อสิ้นค้าบริษัทฯในราคาพิเศษ – ตรววจสุขภาพประจำปี – โบนัสสิ้นปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เงินช่วยเหลืองานแต่ง,งานบวช,งานศพ ตำแหน่ง : ธุรการ/เครื่องชั่ง (ช…ุมพร) รายละเอียดของงาน ตำแหน่งเครื่องชั่ง – ทำการชั่งสินค้าทั้งชั่งเข้าและออกในบริษัท – ตรวจสอบความพร้อมของเครืื่องชั่งให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ – รวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องครบถ้วน ตำแหน่งธุรการ – จัดทำรายงานผลผลิตประจำวันในส่วนที่รับผิดชอบ – จัดทำรวบรวมข้อมูลเป้าหมายที่รับผิดชอบ – ดูแล จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ในส่วนที่รับผิดชอบ – ดูแลรับผิดชอบ ในการเดินเอกสารต่าง ๆ ที่เกียวข้อง – งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมนอกเหนือจากหน้าที่ประจำ สถานที่ปฏิบัติงา…

13 May 2017 | 10:22 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments