ธุรการเดินยา ประจำโรงพยาบาลสมิตติเวชศรีนครินทร์

รับสมัครงาน ค้นหางาน ธุรการเดินยา ประจำโรงพยาบาลสมิตติเวชศรีนครินทร์

ตำบลศรีนคร, อำเภอศรีนคร, จังหวัดสุโขทัย – บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด 3P Professional ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน แรงงาน กฎหมาย และการจัดการ โดยช่วงแรกให้บริการ Outsource ประเภทพนักงานขายสินค้าเครื่องไฟฟ้าเป็นหลัก ลูกค้ารายใหญ่คือ Samsung / LG ต่อมาจึงขยายให้บริการพนักงานสำนักงาน ไปยังบริษัทห้างร้านต่างๆ และหน่วยงานราชการ การให้บริการที่นอกเหนือ จาก Outsource คือ Recruitment / Payroll Service / Legal advisor ปัจจุบันบริษัทมีที่ทำการอยู่ที่สุขุมวิทซอย 13 มีหน่วยรายการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร โรงพยาบาล และ บริษัทต่างๆ ใช…้บริการไม่น้อยกว่า 50 ราย มีพนักงานไปประจำตามหน่วยงานต่างๆ มากกว่า 2,000 คน ทั่วประเทศ รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : ธุรการเดินยา ประจำโรงพยาบาลสมิตติเวชศรีนครินทร์ อัตราที่รับ : 2 อัตรา รูปแบบงาน : พนักงานประจำ ประเภทงาน : สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง เงินเดือน(บาท) : 11,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : รับและส่งงานต่างๆ ในภาพรวม (สิ่งส่งตรวจ, เอกสาร, เครื่องมือแพทย์, เลือด, ยา, และอื่นๆ) ที่ลูกค้าร้องขอ ไปยังปลายทางได้ถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมาย – รับและส่งงานด่วน…

31 May 2017 | 10:25 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments