ธุรการ (กรุงเทพ)

รับสมัครงาน หางานใหม่ ธุรการ (กรุงเทพ)

กรุงเทพฯ – ธุรการ (กรุงเทพ) จำนวนอัตรา 2 จังหวัด ภูเก็ต ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป คุณสมบัติ งานของบริษัทจะรับงานเดินสายไฟเบอร์ออพติกและสายแลน รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ไอทีและคอนฟิกระบบให้กับลูกค้าโครงการต่างๆ ดังนั้นพนักงานธุรการโครงการจะรับผิดชอบในการสั่งของเข้าไซต์งานและรับสินค้าเข้าสโตร์/จ่ายของให้กับผู้รับเหมาย่อยเพื่อนำไปติดตั้ง จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและประสานงานช่วยเหลืองานเอกสารกับ Site Engineer และวางแผนการเรียกของเข้าสโตร์และเช็คยอดคงเหลือ คุณสมบัติ 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษ…มารถทำงานประจำไซต์งานที่สามารถย้ายไปไซต์งานต่าง ๆ ได้ **ทั้งนี้ พนักงานที่บรรจุจะประจำไซต์งานที่ถนนรางน้ำ กทม. และโครงการอื่นๆ ในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง** ขอบเขตงาน · รับผิดชอบการเก็บเอกสารและรวบรวมเอกสารทางบัญชี เช่น ภาษีซื้อและภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ · ประสานงานและจัดส่งเอกสารทางบัญชี ให้กับบริษัท Outsource ด้านบัญชี ทำการบันทึกบัญชีและทำรายงาน · ทำเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดของโครงการ · บันทึกและดูแลสินค้าคงคลัง · ทำเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดจากโครงการ เอกสารสั่งซื้อ เอกสารส่งของ ใบกำกับภาษี · ช่วยเหลือ…

3 December 2017 | 11:41 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments