ธุรการ คีย์ข้อมูล

สมัครงาน งานใหม่ ธุรการ คีย์ข้อมูล

อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี – ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ ทั้งส่วนตัว และเป็นหมู่คณะ ชื่อตำแหน่ง ธุรการ คีย์ข้อมูล รายละเอียดตำแหน่งงาน : มีหน้าที่คีย์ข้อมูลเอกสารงานภายในองค์กร คัดแยก ตรวจสอบ และดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ตลอดจนงานประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดทำเอกสารงานโดยโปรแกรม Word, Excel หรือ Access และบริหารจัดการงานในโครงการต่างๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย วิธีการสมัคร ผู้สนใจสมัคร สามารถ ส่งประวัติ พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน มาทางอีเมลล์ hr@panfantour.com พร้อมเอกสาร ดังน…ี้ 1. เอกสารสมัครงาน พร้อมประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พร้อมระบุทักษะ และความสามารถส่วนตัว 2. ภาพถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สนใจสมัครงาน สามารถติดต่อสอบถาม และส่งประวัติของตนเองที่ hr@panfantour.com ติดต่อ คุณพิชญาภัค .. Tel : 0 – 2193 – 0555 , 08 – 9525 – 4350 อัตรา : 1 เงินเดือน : N/A คุณสมบัติ : คุณสมบัติเบื้องต้น – เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี – วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป – ทำงาน วันจ…

17 September 2015 | 5:16 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments