ธุรการ ฝ่าย Sale

งาน หางานใหม่ ธุรการ ฝ่าย Sale

Advanced Digital Synergy – จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพฯ – Advanced Digital Synergy สำหรับบริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอลฯ (http://www.advanceddigital.co.th) นั้น เป็นบริษัทที่ ดำเนินธุรกิจการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลายประเภท อาทิ ระบบการประชุม ทางไกลออนไลน์, ระบบ e-Learning, ระบบรับส่งอีเมล์อัตโนมัติผ่านมือถือ, ระบบการส่ง sms ผ่าน web ฯลฯ รวมถึงเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าวจากต่างประเทศ ธุรการ ฝ่าย Sale จัดทำเอกสารงานขายและสนับสนุนทีมขาย ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อจัดทำเอกสาร support และงานอื่นๆที่ห…ัวหน้าทีมมอบหมาย อัตรา : 2 เงินเดือน : ตามประสบการณ์ สวัสดิการ : ประกันสุขภาพ(สังคม) ประกันสุขภาพ(กลุ่ม) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีกับทางบริษัท โบนัสตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ดีเยี่ยม 4. มีประสบการณ์ทางด้านงานเอกสารและธุรการ 2 ปีขึ้นไป 5. มีความละเอียด รอบคอบและถูกต้อง ในการจัดทำเอกสารต่างๆ 6. มีรถยนต์เป็นของตัวเองจะพิจารณาเป็นพ…

23 March 2018 | 7:20 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments