ธุรการ โครงการสมุทรสาคร

สมัครงาน มองหางาน ธุรการ โครงการสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร – วามต้องการของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ สวัสดิการ – ประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน – เบี้ยเลี้ยง – ตรวจสุขภาพประจำปี – ยูนิฟอร์ม – ค่าปฏิบัติงานในวันหยุด – ค่าล่วงเวลา – วันลาต่างๆ เช่น ป่วย, กิจ, พักร้อน เป็นต้น – วันหยุดพิเศษตามประกาศของบริษัท ตำแหน่ง : ธุรการ โครงการสมุทรสาคร รายละเอียดของงาน 1. จัดทำและจัดเก็บเอกสารของฝ่าย เช่น จดหมายติดต่อระหว่างองค์กร, บันทึกภายใน, รายงานการประชุม เป็นต้น 2. สรุปเวลาการทำงานของพนักงานประจำหน่วยงาน และใบทำงานล่วงเวลา ใบลา ส่งสำนักงานใหญ่ 3. จัดท…ำ ตรวจสอบ และดำเนินการ เบิกจ่ายเงินสดย่อยของหน่วยงาน 4. ดูแลอุปกรณ์สำนักงานประจำหน่วยงานให้พร้อมใช้อยู่เสมอ และดำเนินการขอซื้อ (PR) 5. รับโทรศัพท์/Email แจ้งงานต่างๆ และประสานงานผู้เกี่ยวข้องรับทราบ/ดำเนินการ 6. ปฏิบัติงานสนับสนุนงานของฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา 1 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานด้าน ธุรการบุคคล หรือ ธุรการทั่วไป อย่างน้อย 3 ปี มีความรับผิดชอบ สา…

19 March 2018 | 11:33 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments