ธุรการ

หางาน งานใหม่ ธุรการ

บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด คือผู้นำธุรกิจการให้บริการติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียม จีพีเอส เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยมุ่งมั้นที่จะพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นกลุ่มๆ ตาม Application การใช้งานความต้องการของ Corporate fleet management Solution ในแต่ละ sector ธุรกิจ ความต้องการติดตามและบริหารยานพาหนะทั่วไปของ SME ความต้องการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของรถยนต์ส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อมุ่งเ…น้นให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบายในด้านของชีวิต ตามปรัชญาของบริษัท ‘For a better life’ และมุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าผู้ใช้บริการ ทั้งนี้บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี กำลังเปิดรับสมัครพนักงานใหม่หลายตำแหน่ง,หลายอัตรา เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท ธุรการ หน้าที่ความรับผิดชอบ : จัดทำใบเสนอราคา ส่งให้ลูกค้า และติดตามงานการขาย รับการสั่งซื้อจากลูกค้า เบิกสินค้าตามรายการสั่งซื้อ ติดตามเอกสาร และประสานงานด้านการผลิต ติดตั้งและจัดส่ง ทำรายงานยอดขายและสรุปยอดขาย จัดทำฐานข้อมูลของลูกค้าแต่ละ…

10 February 2016 | 8:59 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments