นักกายภาพบำบัด

รับสมัครงาน มองหางาน นักกายภาพบำบัด

ไทย – ู่บ้านใน 4 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย อ.แม่ลาน้อย อ.ขุนยวม) จัดบริการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัวทั้งเชิงรุกและรับโดยไม่เลือกปฏิบัติ เป้าหมายหลักของการดำเนินงานคือ “ ให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ทุกด้าน พัฒนาเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการ คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ” ขณะนี้มีความต้องการผู้ร่วมงานเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา บทบาทหน้าที่ * ร่วมกับครอบครัวจัดทำแผนการบำบัดร…รักในการเรียนรู้ มีความคิดเห็นสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ (ถ้ามี) ผู้สนใจส่งประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและประสบการณ์ พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา มาที่ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ แม่สะเรียง 195 ถ.แหล่งพาณิชย์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทร/แฟกซ์ 0 -5368-1373 Email:admin@cdpdthailand.org หมดเขตรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 (ผู้ที่ผ่านการพิจารณา ทางศูนย์ฯจะติดต่อกลับไ…

8 August 2017 | 4:16 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments