นักกายภาพบำบัด

หางาน งานว่าง นักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ – จังหวัดนนทบุรี – โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง มีอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและเฉพาะทางหลายสาขา นักกายภาพบำบัด •ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยทุกสาขาการรักษา •ดูแลความพร้อมใช้เครื่องมือทางการแพทย์ของการให้บริการกายภาพบำบัด •ติดตาม KPI ของการให้บริการทางกายภาพบำบัดของหน่วยงานที่สอดคล้องกับการให้บริการของ โรงพยาบาล •ร่วมกับทีมงานจัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการและพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมในการให้บริกา…รของ ผู้ป่วย •งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด 2. • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในการให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล 3. • มีความรู้ด้านการดูแลเครื่องมือทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น 4. • มีทักษะการสื่อสารการให้ความรู้ผู้ป่วยและให้คำแนะนำญาติผู้ป่วยได้ 5. • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีทักษะการทำงานเป็นทีม / มีปฏิภาณไหวพริบดี / การติดต่อประสานงานดี 6. • มีความรู้คว…

7 July 2017 | 7:00 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments