นักการภารโรง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สมัครงาน กำลังหางาน นักการภารโรง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กรุงเทพฯ – สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย นักการภารโรง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รายละเอียดของงาน : คุณสมบัติ : สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยตำแหน่ง นักการภารโรง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอาสากาชาด อัตราค่าจ้าง 5,080 บาท จำนวน 1 อัตรา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับผิดชอบทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อย เปิด-ปิดตึกทำงานสโมสรอาสากาชาด บริการเสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่ม ช่วยรับ-ส่งหนังสือ และถ่ายเอกสาร คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉ…พาะตำแหน่ง 1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี 2) วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 3) สามารถปฏิบัติงานกับอาสากาชาดผู้สูงอายุได้ 2. การรับสมัคร 2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย และ www.redcross.or.th ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2256-4054 หรือ 2.2 หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 1) ร…

3 May 2017 | 7:51 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments