นักทัศนมาตร – โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

หางาน มองหางาน นักทัศนมาตร – โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

โรงพยาบาลกรุงเทพ (กลุ่มภาคใต้) – จังหวัดสงขลา – วิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับตติยภูมิชั้นนำในอาเซียน” พันธกิจ 1.ให้บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพระดับสากล 2.สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบาล ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 3.สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย ฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง 4.บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 5.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลาก นักทัศนมาตร – โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 1 ตำ…แหน่ง วันที่อัพเดต : 02 ก.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำการเกี่ยวกับการตรวจ และวัดสายตา วิเคราะห์โรคตาร่วมกับจักษุแพทย์ สวัสดิการ – มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น – สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม – ค่าตอบแทนพิเศษ – ประกันชีวิต – ประกันสุขภาพ – ค่าทำงานล่วงเวลา – ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง – ประกันสังคม – เงินโบนัสตามผลงาน – ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย – ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน สวัสดิการเพิ่มเติม : ยูนิฟอร์ม หอ…

2 September 2015 | 10:58 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments