นักบริหารอาคารและสถานที่ (Building Executive)

รับสมัครงาน หางานใหม่ นักบริหารอาคารและสถานที่ (Building Executive)

ไทย – 1.บริหารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า 2.สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่/ติดต่อเจรจาหารือกับผู้เช่าในข้อสัญญา 3.จัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางหรือทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค รปภ. และภาษี เป็นต้น 4.จัดการให้มีบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ลูกค้า 5.จัดการดูแลความเรียบร้อยทั่วๆไป ของอาคารรวมถึงระบบความปลอดภัย และความสะอาดของอาคารให้อยู่ในสภาพดี 6.จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งรีบรายงานให้ทางผู้บังคับบัญชาทราบทันที 7.สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา/ตรวจตราผู้รับเหมาตกแต่ง… ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบตกแต่งตามที่อาคารกำหนด จังหวัด ปทุมธานี อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, วิศวกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านบริหารคลังสินค้าหรือโรงงานให้เช่า 4. มี Service Mind รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความเป็นผู้นำ 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี ติดต่อ ฝ่ายบริหารบุคคล สวัสดิการ – เงินรางวัลป…

30 August 2015 | 7:23 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments