นักบัญชีต้นทุน

สมัครงาน งานใหม่ นักบัญชีต้นทุน

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd. – คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพฯ – Responsibilities พัฒนาคู่มือและวางระบบงานต้นทุนของกลุ่มมิตรผล ควบคุมดูแล และสนับสนุนการจัดทำต้นทุนของกลุ่มมิตรผล รวบรวม จัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนภาพรวมของกลุ่มมิตรผล พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการทำงานที่เกี่ยวข้อง Qualifications วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ 3-8 ปี ในการจัดทำและบริหารการจัดทำบัญชีต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีและต้นทุน มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึก ความคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหา ทักษะในการประ…

8 December 2016 | 6:30 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments