นักบัญชีมืออาชีพ (Junior/Senior)

หางาน มองหางาน นักบัญชีมืออาชีพ (Junior/Senior)

Peakengine – กรุงเทพฯ – าร งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย Qualifications มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานบัญชี และภาษีธุรกิจ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปิดงบการเงิน) มีความต้องการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (เรามีงบพัฒนาความรู้ให้) มีความสามารถในการจัดระเบียบสิ่งต่างๆ (Well organized) ชอบให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่น สามารถติดต่อ ประสานงานกับผู้อื่น/หน่วยงานอื่นได้ดี เช่น ธนาคาร สรรพากร หรือหน่วยงานของรัฐฯ มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี เพิ่มเติม เคยมีประสบการณ์ทำงานในสำนักงานบัญชีมามากกว่า 2 ปีจะได้รับก…บัญชีเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของทุกๆธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจยังดำเนินชีวิตต่อไปได้ เรากำลังมองหานักบัญชีที่เป็นมืออาชีพ และต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้มันดีขึ้น คุณจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเริ่มแรกของเรา และมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกัน งานของคุณจะไม่ใช่แค่การบันทึกบัญชีและเตรียมเอกสารต่างๆ แต่รวมไปถึงการช่วยให้ความคิดเห็นในการพัฒนาโปรแกรมของเรา และวางแผนการเงินของกิจการ รวมไปถึงการช่วยตอบปัญหาบัญชีภาษีของลูกค้าด้วย พร้อมทั้งช่วยจัดอบรมหรือช่วยสอนลูกค้าได้ด้วย เห…

22 June 2016 | 7:48 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments