นักบัญชี (บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด จ.นครปฐม)

รับสมัครงาน งานว่าง นักบัญชี (บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด จ.นครปฐม)

บุญรอดบริวเวอรี่ – จังหวัดนครปฐม – ละแก้ไข (JE / JE-AP) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification) เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 26 ปี ((เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี,และพื้นฐานด้านบัญชีและกฎหมายภาษีอากร ปฏิบัติงานประจำจังหวัดนครปฐม มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ มีบุคลิกภาพและทักษะในการสื่อสารได้ดีและสามารถติดต่อประสานงานทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี…หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) ตรวจการบันทึกบัญชี ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกิดจากระบบ Non-Stock ตรวจสอบการตั้งหนี้ Non-Stock และ On Stock เขียนรหัสบัญชี (เงินสดย่อย) จัดทำและรวบรวมรายละเอียดประกอบงบดุล ควบคุมรหัสบัญชี (BU,ACC,SUBLEDGER) ดูแลการขอเพิ่มเกี่ยวกับ Item Inventory จัดทำรายงาน พร้อมนำยื่น ภงด.1 จัดทำ Forecast Cash Flow ดูแลรับผิดชอบการนำเข้าสินค้า/บริการจากต่างประเทศ ชำระค่าสินค้าและภาษี/บริการต่างประเทศ จัดทำ JE ทั้งหมดและตรวจสอบรายการที่ผิดปกติ พร้อมปรับแ…

2 September 2016 | 7:13 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments