นักบัญชี ประจำโรงงานภาคกลาง ( จ.สิงห์บุรี, สมุทรสาคร )

หางาน หางาน นักบัญชี ประจำโรงงานภาคกลาง ( จ.สิงห์บุรี, สมุทรสาคร )

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd. – จังหวัดสิงห์บุรี – RESPONSIBILITIES จัดทำบัญชีต้นทุนโรงงาน จัดเตรียมเอกสารการจ่ายเงิน (ตั้งหนี้ PO,GL) ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารการจ่าย ตรวจสอบ,ติดตามใบกำกับภาษีซื้อ/ขาย จัดทำและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย พร้อมทั้งยื่นแบบนำส่ง กระทบรายการสินค้าคงเหลือ คลังนอก และจัดทำรายงาน ก.น.13 กระทบยอดรายการระหว่างกัน จัดเตรียมเอกสารรายการรับ-จ่ายระหว่างกัน บันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชี QUALIFICATIONS ปริญญาตรี สาขา บัญชี ประสบการณ์ 1-4 ปี ใน…งานบัญชี โดยเฉพาะบัญชีต้นทุน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานการบัญชี มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีอากร มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี หากสามารถใช้ระบบ SAP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ประเภทธุรกิจ บัญชี EXPERIENCE REQUIRED: ไม่ได้ระบุ SALARY ประเภทงาน งานประจำ ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY…

9 July 2017 | 7:15 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments