นักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 2 (สมัครผ่านเว็บไซต์ www.prsthailand.com/project/25/career นี้เท่านั้น)

รับสมัครงาน หางานใหม่ นักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 2 (สมัครผ่านเว็บไซต์ www.prsthailand.com/project/25/career นี้เท่านั้น)

กรุงเทพฯ – ุกอำเภอ),ปทุมธานี (ทุกอำเภอ),ประจวบคีรีขันธ์ (ทุกอำเภอ),ปราจีนบุรี (ทุกอำเภอ),ปัตตานี (ทุกอำเภอ),พระนครศรีอยุธยา (ทุกอำเภอ),พะเยา (ทุกอำเภอ),พังงา (ทุกอำเภอ),พัทลุง (ทุกอำเภอ),พิจิตร (ทุกอำเภอ),พิษณุโลก (ทุกอำเภอ),เพชรบุรี (ทุกอำเภอ),เพชรบูรณ์ (ทุกอำเภอ),แพร่ (ทุกอำเภอ),ภูเก็ต (ทุกอำเภอ),มหาสารคาม (ทุกอำเภอ),มุกดาหาร (ทุกอำเภอ),แม่ฮ่องสอน (ทุกอำเภอ),ยโสธร (ทุกอำเภอ),ยะลา (ทุกอำเภอ),ร้อยเอ็ด (ทุกอำเภอ),ระนอง (ทุกอำเภอ),ระยอง (ทุกอำเภอ),ราชบุรี (ทุกอำเภอ),ลพบุรี (ทุกอำเภอ),ลำปาง (ทุกอำเภอ),ลำพูน (ท…โครงการ “สานพลังเพื่อบ้านเกิด” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผู้นำการพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่ในแต่ละจังหวัดให้มีประสบการณ์ มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการแก้ปัญหา โครงการนี้จะผสมผสานการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการทำงานจริงในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารธุรกิจชุมชนและการพัฒนาชุมชนแบบ Area Based สินค้าและบริการ โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด เป็นโครงการทำงานเต็มเวลาควบคู่ไปกับการเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้แล…

12 May 2017 | 10:46 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments