นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

สมัครงาน งานใหม่ นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

กรุงเทพฯ – ุกอำเภอ),เลย (ทุกอำเภอ),ศรีสะเกษ (ทุกอำเภอ),สกลนคร (ทุกอำเภอ),สงขลา (ทุกอำเภอ),สตูล (ทุกอำเภอ),สมุทรปราการ (ทุกอำเภอ),สมุทรสงคราม (ทุกอำเภอ),สมุทรสาคร (ทุกอำเภอ),สระแก้ว (ทุกอำเภอ),สระบุรี (ทุกอำเภอ),สิงห์บุรี (ทุกอำเภอ),สุโขทัย (ทุกอำเภอ),สุพรรณบุรี (ทุกอำเภอ),สุราษฎร์ธานี (ทุกอำเภอ),สุรินทร์ (ทุกอำเภอ),หนองคาย (ทุกอำเภอ),หนองบัวลำภู (ทุกอำเภอ),อ่างทอง (ทุกอำเภอ),อำนาจเจริญ (ทุกอำเภอ),อุดรธานี (ทุกอำเภอ),อุตรดิตถ์ (ทุกอำเภอ),อุทัยธานี (ทุกอำเภอ),อุบลราชธานี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ ว…ันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวแทนสื่อสารของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) สู่พื้นที่ชุมชน เผยแพร่องค์ความรู้ทางธุรกิจสู่พื้นที่ชุมชน รายงานปัญหาต่างๆ และความคืบหน้าจากประชารัฐจังหวัด สู่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) ประสานงานและบริหารโครงการที่ได้รับมอบหมาย ทำความเข้าใจถึงสภาพธุรกิจ และปัญหาของชุมชน ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอันได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมในพื้นที่ เป็นตัวแทนสื่อส…

11 May 2017 | 10:37 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments